Vznik základního spolku Dogs For Detection And Protection z.s. je spojen s rokem 2013, jako reakce na mnohé změny ve vztahu lidí k psům.

Činnost spolku Dogs For Detection And Protection z.s. je i částečně návratem k tisícileté tradici soužití člověka se psem, na niž nahlížíme z pohledu moderní doby. Již od nepaměti je pes naším pomocníkem, ale i společníkem a průvodcem. Jen v současné době jsou naše požadavky na psa velice různorodé a specifické.

Dogs For Detection And Protection z.s. se díky svému specifickému zaměření na komplexní předvýchovu, převýchovu či přípravu psů za různými účely, zařadila mezi solitérní spolky působící v Čechách a na Moravě. V roce 2014 se spolek Dogs For Detection And Protection z.s. se zapojil do projektu na záchranu ohrožených druhů zvířat a v boji proti pytláctví v republice Kongo (Brazzaville) připravujeme detekční psy pro rep.Kongo. O tomto projektu více ve  složce Afrika.

Najdete nás:

Partneři, kteří nás podporují: